Vážené maminky,

níže uvádíme přehled příspěvků, které v letošním roce nabízejí zdravotní pojišťovny pro Vás, které absolvujete specializovaná UZ vyšetření v Centru prenatální diagnostiky.

Více informací lze zjistit přímo u Vaší zdravotní pojišťovny.

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) – do výše 5000,- Kč
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP) – do výše 2000,- Kč
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) – do výše 2500,- Kč
207 – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) – do výše 3000,- Kč
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR) – do výše 3000,- Kč


Úhrada od zdravotní pojišťovny vám bude vyplacena oproti dokladu, který vystavíme v rámci vyšetření.