Vážené maminky,

níže uvádíme přehled příspěvků, které v letošním roce nabízejí zdravotní pojišťovny pro Vás, které absolvujete specializovaná UZ vyšetření v Centru prenatální diagnostiky.

Více informací lze zjistit přímo u Vaší zdravotní pojišťovny.

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) – do výše 3.500,- Kč
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP) – do výše 1.500,- Kč
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) – do výše 2.500,- Kč
207 – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) – do výše 1.500,- Kč
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR) – do výše 3.000,- Kč


Úhrada od zdravotní pojišťovny vám bude vyplacena oproti dokladu, který vám vystavíme v rámci vyšetření.