Test biologické příbuznosti mezi dvěma, či více jedinci. Provádí se stěrem z vnitřní strany tváří obou potenciálně příbuzných jedinců a následné porovnání jejich DNA. Následně dochází k posouzení shody či neshody  genetického materiálu. Validita tohoto vyšetření se udává na 99,9%.

Test provedený v našem centru NESLOUŽÍ pro soudní účely.

U testu musí být přítomny:

  • testovaný otec s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas)
  • dítě s rodným listem
  • zákonný zástupce dítěte s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas)