Test biologické příbuznosti mezi dvěma, či více jedinci. Provádí se stěrem z vnitřní strany tváří obou potenciálně příbuzných jedinců a následné porovnání jejich DNA. Následně dochází k posouzení shody či neshody  genetického materiálu. Validita tohoto vyšetření se udává na 99,9%.