Co to je 3D ultrazvukové vyšetření?

3D vyšetření se objevilo jako nová možnost ultrazvukového zobrazení již před 10 lety. Při něm je ze serie klasických dvourozměrných obrázků rekonstruován 3D obrázek.

Co to je 4D ultrazvukové vyšetření?

Teprve v poslední době umožnil výkon počítačů používaný ke zpracování velkých objemů dat i tzv. 4D zobrazení. Tento způsob vyšetření přidává k trojroměrnému zobrazení ještě další dimenzi, kterou je čas. 4D zobrazení představuje nejnovější ultrazvukovou technologii, při níž rychle snímané trojrozměrné obrázky umožňují vyšetření plodu nebo jeho orgánů plasticky v reálném čase.

Jaké jsou výhody 4D technologie?

Na rozdíl od 3D technologie je možné pozorovat anatomii jednotlivých orgánů v reálném čase. Např. je možné detailně sledovat pohyby končetin plodu, mimiku obličeje, srdeční činnost.

Zobrazení obličeje plodu

Tento způsob zobrazení je velmi atraktivní pro rodiče. V klasickém 2D zobrazení je pro laika mnohdy velmi obtížné se orientovat. Při kvalitním 3D zobrazení jsou struktury a povrch plodu zobrazeny velmi kvalitně a připomínají klasickou černobílou fotografii, takže představa rodičů o vzhledu jejich dítěte je velmi konkrétní a reálná.

Je délka vyšetření delší než při běžném ultrazvukovém vyšetření?

Ano. Přístroj sice umožňuje zpracování všech dat v reálném čase, takže snímání ulrazvukového obrazu se neliší od běžného ultrazvukového vyšetření. Celkově je však toto vyšetření mnohem více ovlivněná polohou plodu či akustickými podmínkami zobrazení a trvá delší dobu, než se podaří zastihnout plod v optimální poloze k zobrazení .

Nabízí tento přístroj i další možnosti?

Tohoto realistického zobrazaní je možné využít i v prenatální diagnostice anomalií obličeje i různých syndromů. Při zobrazení rozštěpových vad je možné nabídnout rodičům přesnou představu o rozsahu postižení. I ev. navazující konsultace umožňuje plastickému chirurgovi mnohem konkrétnější představu o možnostech korekce. Při detekci genetických syndromů není většinou možné přesné syndromologické zařazení . Nicméně 3D zobrazení dovolí často již předem označit plody s možnou stigmatizací a upozorní rodiče na možnou přítomnost genetického syndromu po porodu.

Jaká jsou omezení 3D/ 4D technologie?

Je nutné si uvědomit, že tato metoda vyšetření nenahrazuje klasické 2D zobrazení, ale doplňuje jej. V některých případech ( špatná poloha plodu, menší množství plodové vody, špatné akustické podmínky….) nelze ani touto špičkovou technologií získat kvalitní zobrazení.

Jaké je optimální gestační stáří k vyšetření?

Toto vyšetření je možné provést kdykoliv, optimální zobrazení plodu je mezi 22.- 26. týdnem těhotenství.

Je toto vyšetření hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění?

Toto vyšetření je považováno za nadstandartní a není hrazeno zdravotními pojišťovnami

Je nutné se na toto vyšetření objednat?

Ano. Vzhledem k časové náročnosti je nutné na toto vyšetření mít delší časový prostor.