Doporučujeme provádět po ukončeném 20. týdnu těhotenství (resp. 19.-22. týdnu gravidity).

Vyšetření vrozených vývojových vad ve 2. trimestru těhotenství

Optimální termín pro toto vyšetření je 21-22. týden těhotenství. Vyšetření ve 2. trimestru je jednou z nejdůležitějších součástí prenatální péče, při kterém se kontroluje normální vývoj a růst Vašeho dítěte.

Jak je prováděno toto vyšetření ?

Ultrazvuk je prováděn většinou sondou přes stěnu břišní. Vaginální přístup je používán jen výjimečně při nutnosti detailního vyšetření některých orgánů (neurosonografie), kontrole uložení placenty, nebo přesné změření délky děložního hrdla. Toto vyšetření je zcela bezpečné pro Vás i Vaše dítě.

Proč je toto vyšetření potřebné podstoupit?
Toto vyšetření je nezbytně nutné k ověření správného vývoje plodu, posouzení uložení a funkce placenty a zhodnocení množství plodové vody.

Co vše bude vyšetřeno u Vašeho dítěte?
Při vyšetření bude Vaše dítě detailně prohlédnuto zkušeným lékařem s dlouholetou praxí ve vyšetřování ultrazvukem. Většina našich lékařů je držitelem licence pro tzv. Superkonziliární vyšetření plodu vydávané Ultrazvukovou sekcí České gynekologicko- porodnické společnosti.

Anatomie jednotlivých orgánů a morfologické vyšetření plodu

 • vyšetření vývojových vad:

hlava a vývoj mozku dítěte, tvář- včetně vyloučení rozštěpových vad, zhodnocení profilu obličeje, srdce, vývoj plic a hrudníku, břicho včetně ledvin, močového měchýře a žaludku, páteř, držení končetin a prstů.

 • měření bioparametrů :
  U plodu bude změřena velikost hlavičky – tzv. – biparietální průměr (BPD) a
  a délka stehenní kosti – délka femuru (FL).

Každé měření je porovnáno s normálním referenčním rozmezím, na jehož základě je odhadnut růst Vašeho dítěte. Minimální odchylky jsou většinou bezvýznamné a jsou často způsobeny genetickými vlivy- konstitucí rodičů.

Pokud bude odchylka v biometrii větší – při horní hranici 2 SD (směrodatných odchylek), budete pro jistotu automaticky pozvána na kontrolní vyšetření.

Na základě těchto měření ověříme termín porodu a růstový potenciál Vašeho dítěte. Váhový odhad není v tomto stadiu těhotenství ještě důležitý.

 • srdeční frekvence a rytmus dítěte:

Srdeční frekvence vašeho dítěte se bude lišit, stejně jako u dospělých. Většina dětí má tepovou frekvenci mezi 142-160 tepy za minutu.

 • Umístění placenty:

Při tomto vyšetření rovněž hodnotíme lokalizaci placenty a vzdálenost jejího dolního okraje od vnitřní branky. Pokud je dolní okraj placenty blízko vnitřní branky, je placenta označena jako nízko nasedající, pokud překrývá vnitřní branku, je označena jako vcestná ( placenta praevia). Vzhledem k tomu, že v tomto období není ještě rozvinut dolní děložní segment, většina těchto nálezů se spontánně upraví do 30. týdne těhotenství.

 • Množství plodové vody kolem vašeho dítěte:

Zhodnocení objemu plodové vody ve druhém trimestru je obvykle subjektivní, nicméně normální množství plodové vody je známkou normálního vývoje plodu.

 • Délka děložního čípku:

To je zvláště důležité, pokud je v anamnéze těhotné předčasný porod, vaginální krvácení nebo tonizovaná děloha. Někdy je k upřesnění nálezu nutné použít transvaginální ultrazvuk.

 • U dělohy se kontroluje: velikost a lokalizace ev. myomů (benigní svalové nádory dělohy). Většina fibroidů v těhotenství nezpůsobuje problémy.
 • 3D / 4D obrázek vašeho dítěte:

Pro mnoho rodičů je 3D zobrazení obličeje svého dítěte poměrně silný emocionální zážitek. Pokud je to technicky možné, snažíme se o co nejlepší obrázek tváře Vašeho dítěte. Pro rodiče je důležité se ujistit, že je jejich dítě zdravé a že se dobře vyvíjí.

(Optimálním obdobím pro získání technicky nejkvalitnějších 3D / 4D obrázků dítěte je období mezi 24. a 28. týdnem těhotenství).

 

Je možné při tomto vyšetření zjistit všechny vývojové a genetické vady dítěte?

Ultrazvukové vyšetření může velmi detailně posoudit vývoj Vašeho dítěte, ale není v jeho možnostech odhalit všechny možné problémy, či morfologické anomálie. Ultrazvukem nelze odhalit např. vznik mozkové obrny, autismu, poruch chování, či učení.

Dozvím se pohlaví svého dítěte?

Ano, při tomto vyšetření je možné již v cca 99% přesně sdělit rodičům pohlaví jejich dítěte. Pokud si přejete se tuto informaci dozvědět až při porodu, je vhodné na to lékaře upozornit na začátku vyšetření.

Co se stane, pokud se při prohlídce dozvíme, že se naše dítě nevyvíjí optimálně?

U více jak 95% dětí lze očekávat zcela normální nález.

Pokud je zjištěna některá odchylka, lze ji obecně zařadit do některé z následujících kategorií:

 • nález nevýznamný pro průběh těhotenství a vývoj plodu

Ne všechny děti jsou stejné. U některých se vyskytují nálezy, které označujeme jako „ varianty normy“.

Do těchto nálezů lze zařadit :

 • echogenní intrakardiální fokusy – malé bílé tečky v papilárním svalu srdce, které neovlivňují jeho funkci.
 • cysty choroideálního plexu – (malé cysty v oblasti drobné cévy v mozkových komorách, ve kterých se vytváří mozkomíšní mok), které neovlivňují funkci mozku.
 • jedna pupečníková arterie – většina pupečníků má dvě tepny a jednu žílu, ale některé děti mají pouze jednu tepnu a jednu žílu.
 • lehká dilatace pánviček ledvin

Pokud se jedná o ojedinělý rozdíl, který je u vašeho dítěte zaznamenán, není většinou potřeba další sledování vývoje plodu.

Některé z těchto známek jsou známy jako “soft markery”. To znamená, že většinou se vyskytují u zcela zdravých dětí, ale je známo, že současně k jejich výskytu dochází o něco častěji u dětí s určitými chromozomálními aberacemi, jako je trizomie 21 (Downův syndrom). Soft markery pro trisomii 21 zahrnují echogenní intrakardiální fokusy, zkrácené stehenní kosti, pyelektasie (lehká dilatace pánviček ledvin) a další.

Pokud má lékař pocit, že riziko chromozomální aberace je významně vyšší, může Vám nabídnout další vyšetření (odběr plodové vody, NIPT – neinvazivní vyšetření fetální DNA ve Vaší krvi).

U většiny žen, u kterých je nalezen soft marker, není další vyšetření nutné, protože riziko Downova syndromu u jejich plodu zůstává nízké.

 • Méně významné anomálie

U několika procent dětí bude nalezena méně významná, ale přesto důležitá anomálie. Tato skupina vývojových vad není považována za život ohrožující. Některé z těchto problémů mohou vyžadovat operaci v novorozeneckém období (jako je např. rozštěp), nebo jiný zákrok- např. fyzioterapii (vbočená noha – pes equinovarus), či častější ultrazvukové kontroly v průběhu těhotenství nebo po porodu.

 • Významná, závažná nebo život ohrožující anomálie

U části dětí je nalezena závažná vývojová vada, neslučitelná se životem, nebo významně ovlivňující kvalitu života. K těmto vadám patří srdeční vady, rozštěpy páteře, poruchy vývoje mozku a další.

Víme, že zjištění jakékoliv morfologické anomálie na ultrazvuku je spojeno s velkými obavami rodičů o vývoj a osud jejich dítěte. Naše pracoviště se těmito dětmi intenzivně zabývá. Každý rok je u nás diagnostikováno, nebo konziliárně řešeno více jak 300 těchto dětí. Vždy se snažíme o těchto problémech s rodiči diskutovat a ve spolupráci s nimi najít co nejlepší možné řešení této závažné životní situace. V případě potřeby se snažíme zajistit i následnou péči u dalších specialistů na tuto problematiku.