Jedná se o specializovanou konziliární ambulanci vedenou lékařkou s funkční licencí pro expertní kolposkopii a diagnostiku přednádorových změn na vulvě, v pochvě a čípku děložním.

V našem centru se zaměřujeme na výše uvedenou diagnostiku, jejíž součástí je kolposkopické vyšetření a stěr na onkologickou cytologii (nebolestivý stěr z hrdla děložního na přítomnost rizikových kmenů papillomavirů, které mají potenciál způsobit rakovinu děložního čípku). V případě abnormálního kolposkopického nálezu (mikroskopické vyšetření čípku) či abnormálního výsledku cytologie  nabízíme odběr vzorku z čípku na histologické vyšetření – tzv. biopsii. Při potvrzení nálezu přednádorových změn se s pacientkou domlouváme na ošetření v lokální nebo celkové anestezii ve spolupracujícím zdravotnickém zařízení.

Náš tým:

MUDr. Dagmar Chocholáčková – vedoucí lékařka

ODBORNÁ PRAXE

 • 2015 – dosud Privátní praxe GYNEVA s.r.o., Brno
 • 2012 – dosud Gynekologicko – porodnické oddělení, nemocnice Znojmo – Ambulance pro cervikální patologie, nemocnice Znojmo.
 • 2009 – dosud Práce v privátní ambulanci (Eurogyn) dr. Huvarové, Brno
 • 2009 – 2014 Práce v privátní ambulanci (Brogyn s.r.o.) dr. Břouškové, Blansko
 • 2004 Sanatorium Helios, Brno
 • 2001 – 2006 Gynekologicko – porodnické oddělení, nemocnice Znojmo
 • 1999 – 2001 Gynekologicko – porodnická klinika FN, Brno Bohunice

ZAHRANIČNÍ PRAXE / HUMANITÁRNÍ ČINNOST

 • Listopad 2019 – Advanced colposcopy course BSCCP, Birmingham
 • Březen 2019 – Birmingham Women´s Hospital – stáž
 • 2007 – 2014 Spoluzakladatelka Emergency Medical Unit – Člověk v tísni – organizace výjezdů zdravotnických týmů do postižených oblastí
 • 2007 Gynekologicko – porodnické oddělení Princess Royal Hospital Haywards Heath, Brighton and Sussex University Hospitals, Velké Británie
 • 2006 – 2017 NES Healthcare – práce na pooperačním oddělení soukromých nemocnic, Velká Británie
 • 2005 Člověk v tísni & American Refugee Committee – pomoc lidem postiženým zemětřesení, Pákistán
 • 2005 Hand for Help – pomoc lidem postiženým tsunami, Srí Lanka
 • 1999 Člověk v tísni – práce v uprchlických táborech, Albánie a Kosovo

ČLENSTVÍ

 • The British Society for Colposcopy and Cervical Pathology
 • Česká lékařská komora
 • General medical council
 • Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS
 • Sekce pro endometriózu ČGPS

VZDĚLÁNÍ

 • 2016 Nositel funkční licence F017 – Expertní kolposkopie
 • 2006 Specializační atestace z Gynekologie a porodnictví – Evropská (dříve atestace II.stupně)
 • 2002 Specializační atestace I.stupně z Gynekologie a porodnictví
 • 1993 – 1999 Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
 • 1989 – 1993 Gymnázium v České ulici, České Budějovice

Věra Mecová – sestra

VZDĚLÁNÍ

 • SZŠ Zlín 1977 – nástavba po gymnáziu – obor ženská sestra (nyní porodní asistence)
 • 1987 Institut pro další vzdělávání SZP Brno – speciální práce v ambulantní péči, gyn. ambulance a poradna pro těhotné
 • 1990 IDV SZP – PSS- specializovaná péče o ženu
 • 1992 IDV PZ – ultrazvuk v gynekologii a porodnictví
 • 2000 IKEM Praha – porodnická analgezie a anestézie
 • 2003 FN Brno – asistovaná reprodukce

ODBORNÁ PRAXE

 • 1977 – 78 II. ženská klinika, Obilní Trh, Brno – JIP operačního odd., ženská sestra
 • 1978 – 82 Jindřichův Hradec – porodní asistentka na porodním sále + šestinedělí
 • 1982 – 2016 Nemocnice Znojmo – porodní asistentka, staniční sestra odd. šestinedělí, staniční sestra porodního sálu