PREEKLAMPSIE

Závažné hypertenzní onemocnění v těhotenství, které postihuje 4-8% těhotných žen.

Co je preeklampsie?

Preeklampsie (PE) je definována jako nový výskyt hypertenze (>140/90mmHg), nebo proteinurie (≥ 0,3 g / 24 h) po 20.týdnu těhotenství

PE je způsobena dysbalancí placentárních angiogenních a antiangiogenních faktorů. Riziko PE lze stanovit již při screeningu v 1. trimestru.

Které těhotné mají zvýšené riziko preeklampsie?

• preeklampsie v osobní nebo rodinné anamnéze

• první těhotenství

• věk pod 18 let nebo nad 30 let

• obezita

oplodnění pomocí asistované reprodukce (IVF)

• vícečetné těhotenství

• těhotenský diabetes

• avitaminóza

• některá onemocnění před těhotenstvím – hypertenze, diabetes, migrény, revmatoidní artritida, onemocnění ledvin

Nejzávažnější následky PE pro matku:

– eklampsie, HELLP syndrom, plicní edém

– vysoké riziko kardiovaskulárních nemocí chronická hypertense, cévní mozková příhoda, poškození ledvin

– ženy s PE v anamnéze mají 2-násobné riziko úmrtí na cévní mozkovou příhodu ve srovnání se ženami bez PE

Nejzávažnější následky PE pro plod:

– předčasný porod

– nízká porodní hmotnost

– syndrom respirační tísně

– komplikace předčasného porodu (mozková obrna, poruchy zraku, slepota)

– zvýšené riziko v dospělosti: CMP, ICHS, metabolický syndrom

Současný diagnostický “zlatý standard”

V současnosti je k diagnose PE používáno měření krevního tlaku a stanovení proteinurie. Tato vyšetření mají nízkou senzitivitu a specifičnost – positivní prediktivní hodnota je 20%.

Dysbalance angiogenních faktorů

V současné době je metodou volby k diagnose PE stanovení dysbalance angiogenních faktorů. Tuto je možné zjistit již před výskytem klinických příznaků PE.

V rámci prvotrimestrálního screeningu Downova syndromu stanovujeme u žen PLGF. Tento parametr je pak zahrnut do algoritmu výpočtu rizika postižení plodu Downovým syndromem a zároveň je hodnoticím softwarem stanoveno riziko rozvoje preeklampsie, případně růstové retardace plodu.

Do výpočtu je zahrnut i průměrný arteriální tlak a průtok krve v uterinních arteriích.

Jaké jsou možnosti léčby, pokud je zjištěno vysoké riziko PE?

Při positivním screeningu PE v 1. trimestru těhotenství včasná aplikace 150 mg aspirinu denně sníží výskyt časné PE o 90%!!!

Akolekar R. Competing risks model in early screening for

preeclampsia by biophysical and biochemical markers. Fetal

Diag Ther 2013;33(1):8-15.