Vyšetření provádíme mezi 35.–37. týdnem gravidity.
Slouží ke zjištění předporodního stavu plodu a nahrazuje monitorování ozev plodu pomocí pásů.


Smyslem vyšetření je záchyt možných poruch, které by mohly vést ke komplikacím koncem těhotenství a během porodu.

Co vše vyšetřujeme?

Měření bioparametrů
Měříme velikost hlavičky, obvod bříška, délku stehenní kosti, množství plodové vody, lokalizaci placenty, porovnáváme proporcionalitu růstu a odhadujeme hmotnost plodu.


Dopplerovské průtoky krve v plodu a placentě
Hodnotíme průtok v cévách hlavy, v pupečníku a v děložní arterií. Tato data nám poskytují důležité informace o předporodním stavu plodu. Mohou zachytit velmi vážné patologie. Toto vyšetření je schopné predikovat hypoxii plodu s cca 2týdenním
předstihem oproti standardnímu monitorování, či předejít komplikacím během porodu.


Srdeční frekvence a rytmus
Hodnotíme srdeční frekvenci plodu a vyloučíme jeho možné nepravidelnosti – tzv. arytmie.

Co se stane, pokud se při prohlídce dozvíme, že se naše dítě nevyvíjí optimálně?
U více než 95 % dětí lze očekávat zcela normální nález. Při záchytu jakékoli významnější abnormality těhotnou zveme na kontrolu, nebo odesíláme na ambulanci porodního sálu porodnice, kde má žena v plánu porodit. Při záchytu velmi závažné patologie těhotnou předáváme přímo do nejbližšího perinatologického centra.


Závěrem…
Milá maminko, milý tatínku,
nacházíte se v poslední fázi těhotenství, které již určitě dobře dopadne.
K tomu, doufejme, přispělo i vyšetření, který jste absolvovala v Centru prenatální diagnostiky.


Přejeme Vám tímto hodně štěstí a krásné a zdravé miminko.

Kolektiv Centra prenatální diagnostiky

 

Total Page Visits: 3079 - Today Page Visits: 5