Odběr plodové vody – amniocentesa

Toto  vyšetření umožňuje diagnostikovat poruchy počtu a tvaru chromozomů.  Většinou se provádí mezi 15-18. týdnem  těhotenství

Jaký je princip tohoto vyšetření?

Amniální tekutina obsahuje odloupané buňky z plodu a plodových obalů. U nich je po nezbytné kultivaci vyšetřen počet a struktura  chromozomů .

Jak se toto vyšetření provádí?

Při tomto vyšetření je pod kontrolou ultrazvuku přes břišní stěnu zavedena do amniální dutiny tenká jehla.  Touto je odebráno cca 10% z celkového objemu plodové vody. Zákrok lze nejlépe přirovnat k odběru krve ze žíly, nebo k nitrosvalové injekci.

          

Za jak dlouho je k dispozici výsledek?

Výsledek analysy chromozomů je standartně k dispozici za 12-14 dnů. Bezprostředně po odečtení výsledku je tento informativně k dispozici na našich webových stánkách www.prenatal.cz po zadání příslušného hesla. V papírové formě jej odesíláme ve dvou kopiích ošetřujícímu lékaři.

Při užití PCR metodiky –  viz amnioPCR jsou výsledky hlášeny již v den odběru, informativně je výsledek rovněž k dispozici na našich webových stánkách www.prenatal.cz po zadání příslušného hesla

Jaké je riziko odběru?

Největším rizikem spojeným s tímto vyšetřením je vyvolání spontánního potratu.  Toto riziko je udáváno  v rozmezí        0,5- 1,0 %.  Na našem pracovišti se pohybuje mezi 0,25-0,35%.

 Jaké jsou výhody tohoto vyšetření?

Jedná se o nejčastěji prováděný způsob prenatálního vyšetření plodu. Tato metoda je poměrně bezpečná a přesná s minimem komplikací či nutností opakování odběru.

Kdy není vhodné toto vyšetření provádět ?

Odběr plodové vody  je spojen s vyšším rizikem u pacientek s krvácením,  tonizací dělohy , inkompetencí hrdla   děložního či jiným celkovým onemocněním. V těchto případech je riziko komplikací, které může odběr vyvolat vyšší, než  riziko  onemocnění plodu, které je možné diagnostikovat pomocí odběru.

Total Page Visits: 3177 - Today Page Visits: 4