Gynekologické ordinace s dlouholetou praxí nabízí komplexní gynekologicko-porodnickou péči. Provádíme ultrazvuková vyšetření, dbáme na prevenci onemocnění prsu. Zajišťujeme antikoncepční poradnu, prevenci a léčbu klimakterických potíží a očkování proti rakovině děložního čípku.

Nabízíme Vám péči na dvou pracovištích, která jsou vzájemně propojena. V ambulanci v Příměticích působí MUDr. Karel Podzimek a MUDr. Lucie Kučerová a v ambulanci na Holandské 2, Znojmo nabízí své služby MUDr. Šárka Pavková.

Registrací u kteréhokoliv našeho gynekologa získáváte možnost využívat jakoukoliv gynekologickou ambulanci v rámci našeho centra. Např. v případě potíží lze navštívit lékaře, který zrovna ten den ordinuje a nemusíte čekat, až bude v ordinaci ten, u kterého jste registrovány. Kontakty naleznete zde: https://www.znojmo-prenatal.cz/index.php/kontakt/

MUDr. Karel Podzimek – lékař

Vzdělání a přehled odborné praxe:

 • Atestace I. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 • Atestace II. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 • 1983 – 1997 – Nemocnice Znojmo – lékař Gynekologicko- porodnického oddělení 
 • 1997 – dosud –  lékař  v privátní ambulanci (MUDr. Karel Podzimek s.r.o.)

MUDr. Lucie Kučerová – lékařka

Vzdělání a přehled odborné praxe:

 • 2001 – 2007 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně obor Všeobecné lékařství
 • 2007 – dosud Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Znojmo
 • 2012 – Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2014 – Licence pro výkon soukromé lékařské praxe
 • 2021 – 2022 – ambulantní praxe v ambulanci Kalgyn
 • 2022 – diplom celoživotního vzdělávání CLK
 • 2022 – licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví

Stanislava Kopečková Chloupková – zdravotní sestra

Přehled kvalifikace a praxe

 • 2003 – 2007 – studium Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo
 • 2007 – 2010 – všeobecná zdravotní sestra – Úrazová nemocnice Brno
 • 2016 – 2017 – zdravotní sestra – MUDr. Daniela Šustrová Revmatologické centrum s. r. o.
 • 2018 – 2019 – péče o seniory v domácím prostředí
 • 2020 – dosud – zástupová sestra, Gynekologická ambulance a zubní ambulance

MUDr. Šárka Pavková – lékařka – Gynekologická ambulance otevřena od 1. 1. 2023

Vzdělání:

 • 1994 – 2000 Lékařská fakulta MU v Brně
 • 2003 – Atestace I. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 • 2006 – Licence ČLK pro výkon soukromé praxe, funkci odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie –porodnictví
 • 2007 – Specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie a porodnictví
 • Držitel Diplomu celoživotního vzdělávání
 • Držitel Superkonziliárního certifikátu pro ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Odborná praxe:

 • 1997 – 2000 Gyn.-por. klinika FN Brno, Obilní trh – Studentská vědecká odborná činnost
 • 2000 – 2008 Gyn-por. odd. Nemocnice Znojmo, – od r. 2006 vedoucí lékař Ultrazvukové Ambulance
 • 2008 – 2017 Ambulance ultrazvukové a prenatální diagnostiky Nemocnice Znojmo – vedoucí lékař
 • 2004 – 2022 Gynekologická ambulance G-Meda s.r.o. Znojmo – lékař
 • 2008 – dosud Centrum prenatální diagnostiky s.r.o. Brno – lékař

Certifikace:

 • 2002 – Specializační kurz – Ultrazvuková diagnostika v gynekologii dětí a dospívajících
 • 2005 – Certificate of Competence in the 11-13 weeks scan (The Fetal Medicine Foundation London – FMF) (mezinárodní certifikát pro kombinovaný ultrazvukový screening prvního trimestru, Fetal Medicine Foundation)
 • 2005 – Certificate of Competence NT scan (FMF) – (mezinárodní certifikát pro měření šíjového projasnění)
 • 2008 – Certificate of Competence – Nasal bone (FMF) – (mezinárodní certifikát měření nosní kosti v prvním trimestru)
 • 2009 – Certificate of Competence – Uterine Doppler (PET) (FMF) – (mezinárodní certifikát pro měření průtoků děložními tepnami)
 • 2009 – Certificate of Competence Cervical assessment (FMF) – (mezinárodní certifikát měření délky děložního hrdla)
 • 2009 – Certificate of Competence Doppler ultrasound (FMF) – (mezinárodní certifikát měření průtoků cévami plodu a dělohy)
 • 2009 – Specializační kurz ISUOG – Fetální echokardiografie, Praktická aplikace dopplerometrie během těhotenství
 • 2011 – Certificate of Competence – Ductus venosus (FMF) – (mezinárodní certifikát měření průtoku ve venózním duktu)
 • 2011 – Certificate of Competence -Tricuspid flow (FMF) – (mezinárodní certifikát měření průtoku přes trojcípou chlopeň srdeční)
 • 2011 – Certificate of Competence – Facial angle (FMF) – (mezinárodní certifikát měření obličejového úhlu v prvním trimestru)
 • 2011 – Specializační kurz FMF „Basic fetal echocardiography“ – (Základní screeningové vyšetření srdce plodu)
 • 2011 – Specializační kurz FMF “Antenatal Surveillance“ – (Prenatální sledování)
 • 2012 – Specializační certifikační kurz – Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách, Prenatální péče o vícečetná těhotenství
 • 2012 – Certifikace: Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče
 • 2017 – Kurz „Multiple pregnancy“, FMF, (Vícečetné těhotenství), Londýn
 • 2017 – Specializační kurz FMF „Fetal cardiac defects“ – (Srdeční vady plodu)

Účast na mezinárodních kongresech s ultrazvukovou tématikou:

 • 2010 – 20th World Congress in Ultrasound in Obstetric and Gynecology, ISUOG, Prague(20. Mezinárodní ultrazvukový kongres v gynekologii a porodnictví), Praha
 • 2012 – 22th World Congress in Ultrasound in Obstetric and Gynecology, ISUOG, Copenhagen, Denmark (22. Mezinárodní ultrazvukový kongres v gynekologii a porodnictví), Kodaň, Dánsko
 • 2014 – 24th World Congress in Ultrasound in Obstetric and Gynecology, ISUOG, Barcelona, Spain (22. Mezinárodní ultrazvukový kongres v gynekologii a porodnictví), Barcelona, Španělsko
 • 2016 – 15th World Congres in Fetal Medicine, FMF, Mallorca, Spain (15.Mezinárodní kongres Fetální medicíny), Mallorka
 • 2017 – 16th World Congres in Fetal Medicine, FMF, Ljubljana, Slovenija (16.Mezinárodní kongres Fetální medicíny), Ljublaň, Slovinsko
 • 2022 – 19th World Congres in Fetal Medicine, FMF, Kréta (19. Mezinárodní kongres Fetální medicíny)

Členství v odborných společnostech:

 • Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti
 • Sekce pro léčbu endometriózy České gynekologické a porodnické společnosti
 • ISUOG – International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Mezinárodní společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii)
 • Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP (CSUPG)

Jarmila Tomková – vrchní sestra

Odborné vzdělání

 • SZŠ Zlín – obor porodní asistentka

Odborná praxe

 • 1988 -1994 – Gyn. por. klinika FN Brno, Bohunice – zdravotní sestra
  Od r. 1994 dosud:
 • Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo – porodní asistentka
 • Ultrazvuková ambulance gyn.-por. oddělení Nemocnice Znojmo – odborná zdravotní sestra
 • Ambulance ultrazvukové a prenatální diagnostiky Nemocnice Znojmo – odborná zdravotní sestra
 • Riziková poradna pro těhotné gyn-por oddělení Nemocnice Znojmo – zdravotní sestra