Nová infekce koronaviru a těhotenství

Ultrasound in Obstetrics and t Gynecol 2020

Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com)

Nová infekce koronaviry a těhotenství

H. YANG1, 2, C. WANG1,2 a L. C. POON3 *

Úvod :

Nová infekce koronaviry (COVID-19) představuje globální ohrožení veřejného zdraví. Od prvního případu COVID-19 v prosinci 2019 se infekce rychle rozšířila do zbytku Číny a dále. Diagnóza COVID-19 je založena na epidemiologické expozici, klinických projevech, laboratorních výsledcích, nálezů počítačové tomografie (CT) hrudníku a pozitivním výsledku testu COVID-19 na základě kvantitativní reverzní transkripční polymerázové řetězové reakce (qRT-PCR) analýzou vzorků z dýchacích cest.

Klinický projev infekce COVID-19 během těhotenství

Těhotenství je fyziologický stav, který predisponuje ženy k virovým infekcím. Kvůli fyziologickým změnám v jejich imunitě a kardiopulmonálním systému u těhotných žen lze očekávat u těhotných závažnější průběh onemocnění, nicméně se zatím se zdá, že infekce COVID-19 u zěhotných je méně závažná ve srovnání s infekcí SARS.

Chen a kol hondotili klinický průběh u devíti těhotných žen s laboratorně potvrzenou infekcí COVID-19 ve třetím trimestru. Symptomy zahrnovaly hlavně horečku a kašel. Dalšími příznaky byly bolesti svalů, malátnost, bolestí v krku, průjem a dušnost. Data z laboratorních zkoušek ukázala , že většina pacientů měla lymfopenii, zvýšený C-reaktivní protein nález a nález na CT hrudníku.

Těhotenské komplikace, které se objevily po nástup infekce COVID-19 zahrnoval y fetální hypoxii u dvou z devíti pacientek a předčasný odtok plodové vody u dalších dvou pacientek. Žádná pacientka neměla těžkou pneumonii COVID-19 a nezemřela.

Perinatální výsledky a riziko vertikálního přenosu v těhotenství s infekcí COVID-19

Hlavní otázkou je, zda dochází k přenosu viru z matky na dítě.

Ačkoli se čtyři novorozenci narodili předčasně, žádný předčasný porod nebyl v přímé souvislosti s infekcí COVID-19. Všech devět z těchto těhotných žen porodilo císařským řezem do 7 dnů od projevů infekce.

Vyšetření plodové vody, pupečníkové krve a novorozeneců byly negativní pro COVID-19 což naznačuje, že zatím nebyl u nakažených žen prokázán vertikálním přenos infekce z matky na plod. Rovněž se zdá, že nehrozí žádné riziko vertikálního přenosu při kojení. Vzhledem k tomu, že se jedná o kontaktní infekci, jsou v současné době novorozenci odděleni od infikovaných matek nejméně po dobu 14 dnů. Jakmile testy potvrdí negativitu na COVID-19, je kojení možné .

V současnosti neexistují žádné údaje o možných perinatálních komplikacích jako je potrat, vrozené vady, omezení růstu plodu a předčasného porodu při infekci COVID-19 během prvního nebo druhého trimestru těhotenství.

Nedávná studie Zheng et al. prokázala, že receptor angiotensin-konvertujícího enzym 2 (ACE2) má velmi nízkou expresi téměř ve všech buňkách tzv. fetomaternánlní bariery, což naznačuje, že tyto buňky nejsou potenciálně citlivé k infekci COVID-19. Je pravděpodobné, že infekce COVID-19 během těhotenství nevede k transplacentárnímu vertikálnímu přenosu.

Toho času jsou dostupné klinické údaje o COVID-19 infekce v těhotenství velmi omezené a většina přpadů, které jsou k dispozici se týká těhotných ve třetím trimestru těhotenství.

Perinatání péče

Infekce COVID-19 je vysoce nakažlivá. Není jasné, zda vaginální porod zvyšuje riziko přenosu z matky na dítě během porodu. Protože samotný COVID-19 je přenášen prostřednictvím respiračních kapiček, je přenos infekce na novorozence po porodu velmi pravděpodobný .

Závěr :

Dle dostupných klinických a výzkumných dat v současné době neexistuje důkaz, že by těhotné ženy byly náchylnější k infekci COVID-19 jak netěhotné ženy. V současné době neexistují také žádné důkazy o vertikálním přenosu COVID-19 z matky na dítě při infekci matky v třetím trimestru .

Způsob a vedení porodu by měl být přísně indiviualizovaný na základě klinických dat, gestačního stáří a klinického stavu těhotné

Total Page Visits: 463 - Today Page Visits: 1