MUDr. Jana Šoukalová

Vzdělání:

 • 1987 – 1993     Lékařská fakulta MU v Brně
 • 1996                 Atestace I.stupně v oboru Pediatrie
 • 2006                 Specializovaná způsobilost v oboru Lékařská genetika
 • 2012                 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor Lékařská genetika
 •                          Držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání

Odborná praxe:

 • 1993 – 1997     I. dětská klinika FN u Svaté Anny v Brně
 • 1997 – 2002     I. dětská interní klinka FN Brno
 • 2002 – dosud   Oddělení lékařské genetiky FN Brno – lékař, od r. 2012 zástupce primáře
 • Od 4/ 2018       Centrum prenatální diagnostiky s.r.o. Brno – lékař- klinický genetik

Pedagogická a vědecká činnost

 • 2005- dosud     LF MU v Brně, Biologický ústav- odborný asistent
 • 2012- dosud     člen SOR pro obor Lékařská genetika, garant SV lékařů pro obor LG na LF MU
 • Spoluúčast na několika výzkumných projektech a grantech na LF MU

Členství v odborných společnostech:

 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Společnost lékařské genetiky a genomiky
Total Page Visits: 2139 - Today Page Visits: 2