MUDr. Šárka Pavková

Vzdělání:

 • 1994 – 2000 Lékařská fakulta MU v Brně
 • 2003 – Atestace I. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 • 2006 – Licence ČLK pro výkon soukromé praxe, funkci odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie –porodnictví
 • 2007 – Specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie a porodnictví
 • Držitel Diplomu celoživotního vzdělávání
 • Držitel Superkonziliárního certifikátu pro ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Odborná praxe:

 • 1997 – 2000 Gyn.-por. klinika FN Brno, Obilní trh – Studentská vědecká odborná činnost
 • 2000 – 2008 Gyn-por. odd. Nemocnice Znojmo, – od r. 2006 vedoucí lékař Ultrazvukové Ambulance
 • 2008 – 2017 Ambulance ultrazvukové a prenatální diagnostiky Nemocnice Znojmo – vedoucí lékař
 • 2004 – dosud Gynekologická ambulance G-Meda s.r.o. Znojmo – lékař
 • 2008 – dosud Centrum prenatální diagnostiky s.r.o. Brno – lékař

Certifikace:

 • 2002 – Specializační kurz – Ultrazvuková diagnostika v gynekologii dětí a dospívajících
 • 2005 – Certificate of Competence in the 11-13 weeks scan (The Fetal Medicine Foundation London – FMF) (mezinárodní certifikát pro kombinovaný ultrazvukový screening prvního trimestru, Fetal Medicine Foundation)
 • 2005 – Certificate of Competence NT scan (FMF) – (mezinárodní certifikát pro měření šíjového projasnění)
 • 2008 – Certificate of Competence – Nasal bone (FMF) – (mezinárodní certifikát měření nosní kosti v prvním trimestru)
 • 2009 – Certificate of Competence – Uterine Doppler (PET) (FMF) – (mezinárodní certifikát pro měření průtoků děložními tepnami)
 • 2009 – Certificate of Competence Cervical assessment (FMF) – (mezinárodní certifikát měření délky děložního hrdla)
 • 2009 – Certificate of Competence Doppler ultrasound (FMF) – (mezinárodní certifikát měření průtoků cévami plodu a dělohy)
 • 2009 – Specializační kurz ISUOG – Fetální echokardiografie, Praktická aplikace dopplerometrie během těhotenství
 • 2011 – Certificate of Competence – Ductus venosus (FMF) – (mezinárodní certifikát měření průtoku ve venózním duktu)
 • 2011 – Certificate of Competence -Tricuspid flow (FMF) – (mezinárodní certifikát měření průtoku přes trojcípou chlopeň srdeční)
 • 2011 – Certificate of Competence – Facial angle (FMF) – (mezinárodní certifikát měření obličejového úhlu v prvním trimestru)
 • 2011 – Specializační kurz FMF „Basic fetal echocardiography“ – (Základní screeningové vyšetření srdce plodu)
 • 2011 – Specializační kurz FMF “Antenatal Surveillance“ – (Prenatální sledování)
 • 2012 – Specializační certifikační kurz – Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách, Prenatální péče o vícečetná těhotenství
 • 2012 – Certifikace: Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče
 • 2017 – Kurz „Multiple pregnancy“, FMF, (Vícečetné těhotenství), Londýn
 • 2017 – Specializační kurz FMF „Fetal cardiac defects“ – (Srdeční vady plodu)

Účast na mezinárodních kongresech s ultrazvukovou tématikou:

 • 2010 – 20th World Congress in Ultrasound in Obstetric and Gynecology, ISUOG, Prague(20. Mezinárodní ultrazvukový kongres v gynekologii a porodnictví), Praha
 • 2012 – 22th World Congress in Ultrasound in Obstetric and Gynecology, ISUOG, Copenhagen, Denmark (22. Mezinárodní ultrazvukový kongres v gynekologii a porodnictví), Kodaň, Dánsko
 • 2014 – 24th World Congress in Ultrasound in Obstetric and Gynecology, ISUOG, Barcelona, Spain (22. Mezinárodní ultrazvukový kongres v gynekologii a porodnictví), Barcelona, Španělsko
 • 2016 – 15th World Congres in Fetal Medicine, FMF, Mallorca, Spain (15.Mezinárodní kongres Fetální medicíny), Mallorka
 • 2017 – 16th World Congres in Fetal Medicine, FMF, Ljubljana, Slovenija (16.Mezinárodní kongres Fetální medicíny), Ljublaň, Slovinsko

Členství v odborných společnostech:

 • Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti
 • Sekce pro léčbu endometriózy České gynekologické a porodnické společnosti
  ISUOG – International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Mezinárodní společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii)
Zpět – “O nás”
Total Page Visits: 3391 - Today Page Visits: 6