NT + test v I. trimestru

Patrně nejdůležitějším vyšetřením v současné prenatální diagnostice je ultrazvukové vyšetření v 12. až 13. týdnu těhotenství. Proto by mělo být vždy přesně naplánováno i pečlivě provedeno. Plod v tomto období měří 8 až 10 cm. Třebaže je ještě poměrně malý, už je možné na něm najít první známky onemocnění a zjistit nejzávažnější morfologické anomalie.

K těm nejdůležitějším známkám patří:

Nuchální projasnění

Tento nepříliš přesný termín označuje nahromadění tekutiny v podkoží na krku plodu. Příčina tohoto nahromadění není jasná, ale bezpečně víme, že zvyšuje riziko přítomnosti chromosomálních aberací, srdečních vad i některých genetických syndromů.

Nosní kůstka

Dalším velmi dobrým markerem, kterým se daří snížit riziko přítomnosti chromosomální aberace, je zobrazení nosní kůstky. Tento marker je založen na zjištění, že nemocné plody mají tuto kůstku jen drobnou, či se ji nedaří vůbec zobrazit.

Abnormální tvar toku v ductus venosus

Ductus venosus je céva, která přivádí k srdci plodu okysličenou krev z placenty. Abnormální tvar toku zvyšuje riziko chromosomálních aberací, nebo srdečních vad, které nejsou v časném těhotenství zobrazitelné. V případě abnormálního toku je vhodné specializované vyšetření ve 20. týdnu těhotenství.

Morfologické anomalie

Při pečlivém vyšetření na kvalitném přístroji lze již v tomto obodobí zjistit některé závažné vývojové vady- morfologické anomalie plodu. Více viz tab. výsledky.

Vyšetření NT + biochemický screening v 1. trimestru

Toto ultrazvukové vyšetření lze kombinovat i s biochemických screeningem Downova syndromu tzv. vyšetřením NT+.

Total Page Visits: 2636 - Today Page Visits: 2